Μικρογραφία εισόδου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ DEMOKRITOS MEDICAL CENTER

Ανάθεση επίβλεψης του DEMOKRITOS MEDICAL CENTER Ανάτέθηκε στην Ingenium Ltd απο τους ιδιοκτήτες της DEMOKRITOS – MEDICAL CENTER S.A., η επίβλεψη της κατασκευής των Η/Μ έργων, του υπό ανέγερση ιδρύματος χρόνιων παθήσεων, συνολικού εμβαδού 15.000,00m2  σε περιοχή στο Δ.Δ. Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η Ingenium Ltd στελεχομένη απο μηχανικούς με […]