ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης μηχανικού της εταιρείας, μέσα απο εξετάσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (http://passivhausplaner.eu/mitgliederdatenbank.php).