Η εταιρεία Ingenium Ltd δραστηριοποιείται στην μελέτη και την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων. Η αποκλειστική ενασχόληση των τελευταίων ετών με αδειοδοτήσεις, μελέτες και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μας έχει δώσει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και αποδοτικά σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.