Κατασκευη Φ/Β συστηματων

Η Ingenium Ltd εξειδικεύεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η άρτια γνώση των μηχανικών της εταιρείας και η εμπειρία τόσο στην μελέτη ηλετρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και στην κατασκευή, εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των συστημάτων και την γρήγορη απόσβεση τις επένδυσης. Τα περισσότερα απο τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία ingenium Ltd, έχουν πιστοποιηθεί απο διαπιστευμένο απο το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποιήσης, με βάση τo πρότυπo EN 62446:2009. Αυτό αποδεικνύει ότι τα έργα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας και σωστού σχεδιασμού με βάση τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Τα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι επώνυμων κατασκευαστικών οίκων (π.χ. ABB, Schneider Electric κ.α.), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αδειάλειπτη, μακροχρόνια λειτουργία, την υψηλή απόδοση και επομένως την γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Έχουμε υλοποιήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή και πώληση ενέργειας, για net metering, για αυτοπαραγωγούς, οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, αυτόνομα φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα φωτοβολταϊκα συστηματα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας, με τεχικές λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν την ποιότητα κατασκευής.