Σχεδιασμος, μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστηματων

Η Ingenium Ltd έχει πραγματοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό μελετών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Τουρκία. Σχεδιασμός βασισμένος στα εθνικά πρότυπα της χώρας που κατασκευάζεται το έργο αλλά και σε διεθνή πρότυπα. Για όλα φωτοβολταϊκά έργα τα οποία έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί απο την Ingenium Ltd προσφέρεται γραπτή εγγύηση απόδοσης. Επίσης προσφέρονται εξειδικευμένες λύσεις για σύστημα συναγερμού και τα συστήματα SCADA.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα φωτοβολταϊκα συστηματα ο σχεδιασμός και η ηλεκτρολογική μελέτη των οποίων έχει πραγματοποιηθεί απο την εταιρεία μας.