Σχεδιασμός,  μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστήματος ισχύος 4,60ΜWp στην Τουρκία.