Σχεδιασμός,  μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστήματος ισχύος 8,23 ΜWp στην Τουρκία.