Σχεδιασμός,  μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστήματος ισχύος 3,30ΜWp στην Τουρκία.