Σχεδιασμός,  μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστήματος ισχύος 4,70ΜWp στην Τουρκία.

Εγκατεστημένη ισχύς

4,60 MWp