Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100KW σε χωράφι του οικισμού Κίρκης του Δ.Αλεξανδρούπολης.