Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100KW σε χωράφι περιοχή Μπόλια του Δ.Αλεξανδρούπολης στη Ν.Σαμοθράκη.

Ισχύς Φ/Β συστήματος

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Βάσεις στήριξης

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες