Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100KW σε χωράφι στην περιοχή Ξύδια της νήσου Σαμοθράκης του Δ.Αλεξανδρούπολης.

Ισχύς Φ/Β συστήματος

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Βάσεις στήριξης

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες