Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 KW σε στέγη ισόγειας μονοκατοικίας στην περιοχή του οικισμού Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστοί πίνακες AC & DC με τις κατάλληλες διατάξεις και ηλεκτρολογικό υλικό για προστασία απο υπερτάσεις αλλά και κεραυνικά πλήγματα. Έχει κατασκευαστεί ξεχωριστό τρίγωνο γείωσης για την αντικεραυνική προστασία της μεταλλικής βάσης στήριξης αλλά και των Φ/Β πλαισίων. Ενισχύθηκε η γείωση της κατοικίας, κατασκευάζοντας ένα τρίγωνο γείωσης, διότι μετά απο την μέτρηση της υφιστάμενης γείωσης διαπιστώθηκε οτι δεν ήταν επαρκείς για την προστασία των χρηστών αλλά και του Φ/Β συστήματος.

Ισχύς Φ/Β συστήματος

10.000 W

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Schuco MPE PS 240W

Inverter

SMA STP 10.000TL

Βάσεις στήριξης

Schletter GmbH

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες

ABB - www.abb.gr