Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 KW σε οροφή πολυκατοικίας.

Ισχύς Φ/Β Συστήματος

10.000 W

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Steca

Βάσεις στήριξης

Εν θερμό γαλβανισμένος χάλυβας