Φ/Β σύστημα ισχύος 10KW σε στέγη μονοκατοικίας του οικισμού Απαλού του Δ.Αλεξανδρούπολης.

Ισχύς Φ/Β Συστήματος

10.000 W

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Βάσεις στήριξης

ανοξείδωτος χάλυβας & αλυμίνιο

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες