Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10KW σε στέγης μονοκατοικίας.

Ισχύς Φ/Β Συστήματος

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Βάσεις στήριξης

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες