Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10KW σε στέγη μονοκατοικίας.