Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10KW σε στέγη μονοκατοικίας.

Ισχύς Φ/Β συστήματος

10.000 W

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Schuco MPE PS 240W

inverter

SMA TRIPOWER 10.000TL

Βάσεις στήριξης

Schletter GmbH

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες

ABB - www.abb.gr