Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10KW σε στέγη κατοικίας.

Ισχύς Φ/Β συστήματος

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

inverter

Βάσεις στήριξης

Ηλεκτρολογικό υλικό & πίνακες