Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10KW σε δώμα επιχείρησης.