Σχεδιασμός,  μελέτη & επίβλεψη Φ/Β συστήματος ισχύος 12,70ΜWp στην Τουρκία.