Υπηρεσίες Μηχανικών

 

Υπηρεσίες Μηχανικών απο την Ingenium Ltd. Η Ingenium Ltd στελεχώνεται απο ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε μελετητικό αλλά και κατασκευαστικό επίπεδο. Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που άπτονται τις ιδιότητας των μηχανικών, όπως έκδοση Αδειών Δόμησης, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (www.ypeka.gr), σύνταξη Ηλεκτρολογικού Σχεδίου ΔΕΔΔΗE (www.deddie.gr), υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας κ.α. Εξασφαλίζουμε την σωστή εφαρμογή των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με επίβλεψη κατα την φάση της κατασκευής, με βάσει τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων. Εκπονούμε μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια, με λύσεις προσιτές και αποδοτικές, προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Σχεδιάζουμε νέες κατοικίες και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης με εγγυημένα αποτελέσματα.

Αναλυτικές πληροφορίες και περισσότερα στοιχεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αναφέρονται παρακάτω.