Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας (Ν. 4483/65), και με βάση νεότερες νομοθετικές πράξεις, είναι υποχρεωτικός ο αρχικός έλεγχος αλλά και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) η οποία υποβάλλεται στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την ρευματοδότηση του ακινήτου σας. Στην Ingenium Ltd διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και πιστοποιημένες διατάξεις μετρήσεων καθως και αδειουχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους στο δυναμικό μας, μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Τηλεφωνήστε στο 25510 25654 για να κλείσετε ραντεβού με έναν μηχανικό της εταιρείας μας, για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίριό σας και την έκδοση της Υ.Δ.Ε.

button icon Στοιχεία Επικοινωνίας