Εκπόνηση Η/Μ μελετών εφαρμογής

Μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και πριν την έναρξη της κατασκευής του κτιρίου, εκπονούνται οι απαραίτητες Η/Μ μελέτες εφαρμογής. Οι μελέτες εφαρμογής αποτελούν ουσιαστικά την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την κατασκευή όπως:

• Αναλυτικά τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων.

• Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

• Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής

• Τεύχη προμετρήσεων των υλικών και τιμές μονάδας των εργασιών κ.ο.κ.

Στόχος της Ingenium Ltd είναι η εκπόνηση μελετών εφαρμογής μέσω των οποίων ο ιδιοκτήτης θα έχει στα χέρια του μια πλήρη και στοιχειοθετημένη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει με αντικειμενικά κριτήρια πληροφορίες τόσο για το κόστος όσο και για την ποιότητα κατασκευής.

Επιπρόσθετα με την ενσωμάτωση των επιθυμιών του ιδιοκτήτη και εν συνεχεία του ακριβούς καθορισμού των επιμέρους παραμέτρων καθίσταται δυνατή η σύγκριση των προσφορών από τα εμπλεκόμενα συνεργεία. Έτσι αποφεύγονται φαινόμενα να ζητάει κανείς προσφορές από πάνω του ενός υπεργολάβων, συνεργείων κ.λ.π. και να καταλήγει να έχει στα χέρια του προσφορές με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οποίες δεν μπορεί να αξιολογήσει.Επίσης αποφεύγεται ή περιορίζεται η υπερχρέωση εργασιών που προκύπτουν γιατί ξεχάστηκαν (είτε από τον ιδιοκτήτη που δεν μπορεί να έχει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις στο μυαλό του, είτε λόγω αμέλειας ή κακοπροαίρετης βούλησης του συνεργείου) κατά την σύνταξη της αρχικής προσφοράς.

[button title=”Στοιχεία Επικοινωνίας” titlecolor=”#ffffff” width=”260px” url=”https://www.ingenium.gr/contact/” bgcolor=”#008000″ align=”center” iconurl=”https://www.ingenium.gr/wp-content/uploads/2014/11/contact-icon-1.png”]

Φόρμα επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για επιπλέον πληροφορίες για το Παθητικό Κτίριο.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Days
Hours
Minutes
Seconds

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες έργου
Πληροφορίες Αδειοδότησης