Μέτρηση υγρασίας των δομικών στοιχείων κτιρίων

testo 435-1Με την χρήση ειδικού εξοπλισμού πραγματοποιείται μέτρηση της υγρασίας που υπάρχει σε δομικά στοιχεία ενός κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να διαπιστώσουμε το ποσοστό υγρασίας, τον βαθμό διείσδυσης της υγρασίας στο δομικό στοιχείο (π.χ. τοίχος) και εάν η υγρασία έχει επηρεάσει την θερμομόνωση του δομικού στοιχείου.

Εφαρμόζοντας τον μή καταστροφικό έλεγχο της υγρασίας δομικών στοιχείων (σε συνδυασμό με την θερμογράφηση και την μέτρηση του συντελεστή θερμομόνωσης) μπορούμε γρήγορα και αξιόπιστα να διαπιστώσουμε την αιτία της εμφάνισης της υγρασίας, το βάθος της ζημιάς που έχει προκληθεί αλλά και να προτείνουμε τον βέλτιστο τρόπο για την αντιμετώπισή της.

Τηλεφωνήστε στο 25510 25654 για να κλείσετε ραντεβού με έναν μηχανικό της εταιρείας μας, για την πραγματοποίηση ελέγχου υγρασίας δομικών στοιχείων στο κτίριό σας.

button icon Στοιχεία Επικοινωνίας