μηχανικοι ε.π.ε. – Ingenium Ltd

ENGINEERING ǀ CONSTRUCTION ǀ RENEWABLE ENERGY

Ελευθερίου Βενιζέλου 20, Αλεξανδρούπολη, 68100, Έβρος, Ελλάδα

Τηλ.:+30 25510 25654 ǀ Φαξ:+30 25510 29898 ǀ email: info@ingenium.gr