Υπηρεσίες Μηχανικών και Τεχνικών Ελέγχων

Παρέχουμε όλο το σύνολο των υπηρεσιών και των τεχνικών ελέγχων που άπτονται τις αρμοδιότητας των μηχανικών (ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών). Με ειδικό διακριβομένο εξοπλισμό και πολυετή εμπειρία στην μελέτη και την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, πραγματοποιούμε μή καταστροφικούς ελέγχους σε κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία αυτών.