-ΆΡΘΡΑ-

Μικρογραφία εισόδου

«Εξοικονομώ Επιχειρώ» Ο Οδηγός για επιδότηση επιχειρήσεων

Η προδημοσίευση του Οδηγού και των παραρτημάτων του νέου «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αφορά την πρόσκληση του προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Αναρτήθηκε από